A weboldal akadálymentes változatához kattintson ide!

A „Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Program, Hulladéklerakók Rekultivációja” című KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0012 projektben a Környezet és Energia Operatív Program támogatásával több, mint két és fél milliárd forintból valósul meg 27 bezárt települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációja.
A projekt elsődleges célkitűzése a fenntartható fejlődés biztosítása. A korábban már bezárt hulladéklerakókat az alábbi településeken számolják fel: Algyő, Ásotthalom, Baks, Balástya, Balotaszállás, Bordány, Csengele, Deszk, Domaszék, Dóc, Forráskút, Kelebia, Kistelek, Kiszombor, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös (régi és új lerakó), Pusztamérges, Pusztaszer, Röszke, Ruzsa, Szatymaz, Tompa, Üllés, Zákányszék, Zsombó,

A fenntartható fejlődés célkitűzéseit és megvalósítását szolgáló feladatokat az európai uniós és a hazai szabályozás is különböző stratégiai dokumentumokban rögzítette.

Az európai uniós támogatási források felhasználásával is biztosítani kell az Európai Unió és a hazai szabályozás stratégiai dokumentumaiban foglaltak teljesülését.

A települési kommunális szilárdhulladék-lerakók közül azokat, amelyek nem felelnek meg az EU hulladéklerakókra vonatkozó 1999. április 26-i 1999/31/EK irányelvében és 2003/33/EK határozatában megfogalmazott előírásoknak, a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet alapján be kellett zárni. Az Európai Unió által elfogadott irányelvnek és a hazai szabályozásnak a célja az, hogy a működő lerakók olyan műszaki és működési követelményeknek feleljenek meg, amelyek csökkentik, vagy megakadályozzák a környezetre gyakorolt negatív hatásokat. A szabályzási feltételeknek nem megfelelő, bezárt, felhagyott lerakókat pedig rekultiválni kell, megszüntetve az esetleges későbbi környezet szennyezésüket, a természetes vízbázis védelmét is szem előtt tartva.

A jól megtervezett és kivitelezett rekultiváció nemcsak a környezet- és természet károsodásának elkerülése szempontjából fontos, hanem közegészségügyi érdekek is motiválják. A rekultiváció megvalósításával elkerülhető ezen környezeti elemek szennyeződése, melyek egészségünkre is hatással lehetnek. A környezetei elemek közül, az élet létének alapkövét, a víz védelmét fontos kiemelnünk.

A projekt előzményei, a megvalósítás szervezeti keretei

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 33 konzorciumi település élén 1999-ben sikeresen pályázott uniós forrásokra a térség hulladékgazdálkodási problémáinak megoldása érdekében. A 2000/HU/16/PE/005 számú „Szeged Regionális Hulladékgazdálkodási Programja” elnevezésű Kohéziós Alap projekt, tartalmazta mindazon korszerű hulladékgazdálkodási technológiai elemeket, melyek lehetőséget nyújtottak a térségnek a környezetvédelmi feltételeknek megfelelő hulladékkezelési rendszer kialakítására.

A projekt elhúzódása, valamint a költségtúllépések miatt a rekultivációs munkálatok megkezdésére, elvégzésére nem volt lehetőség az ISPA projekt keretében.

A rekultivációs pályázatot a Kormány által 2008-ban meghirdetett Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) fogadta be.
A projekt finanszírozását az EU és a Magyar kormány vállalta, a Kedvezményezett Társulást egyéni költség nem terheli.
A rekultivációs program – pályázatban is megfogalmazott – alapvető célja a bezárt, felhagyott települési szilárd hulladéklerakók felszámolása illetve megfelelő műszaki védelemmel történő ellátása, annak érdekében, hogy környezeti kockázatukat a minimálisra csökkentsék.
A kétlépcsős pályázat első fordulójára vonatkozó pályázati dokumentáció 2008.03.27-én került benyújtásra a KvVM FI felé.
2008. április 25-én megalakult a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás, hogy tagönkormányzatai együttesen pályázzanak a KEOP részeként a települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programra (KEOP-2.3.0).

Az Önkormányzati Társulás alapítói (262 000 lakos):
Algyő Nagyközség Önkormányzata, Ásotthalom Község Önkormányzata, Baks Község Önkormányzata, Balástya Község Önkormányzata, Balotaszállás Község Önkormányzata, Bordány Község Önkormányzata, Csengele Község Önkormányzata, Deszk Község Önkormányzata, Dóc Község Önkormányzata, Domaszék Község Önkormányzata, Ferencszállás Község Önkormányzata, Forráskút Község Önkormányzata, Kelebia Község Önkormányzata, Kistelek Város Önkormányzata, Kiszombor Nagyközség Önkormányzata, Klárafalva Község Önkormányzata, Kübekháza Község Önkormányzata, Mórahalom Város Önkormányzata, Ópusztaszer Község Önkormányzata, Öttömös Község Önkormányzata, Pusztamérges Község Önkormányzata, Röszke Község Önkormányzata, Ruzsa Község Önkormányzata, Sándorfalva Város Önkormányzata, Szatymaz Község Önkormányzata, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, Tiszasziget Község Önkormányzata, Tompa Város Önkormányzata, Újszentiván Község Önkormányzata, Üllés Község Önkormányzata, Zákányszék Község Önkormányzata, Zsombó Község Önkormányzata.

2009. június 19-én került benyújtásra a pályázatra vonatkozó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és a második fordulós pályázat.

A rekultivációs pályázat támogatását 2009. december 23-án az Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte, az erről szóló értesítést 2010. január 4-én kapta meg a Társulás. A projekt megvalósulásához megnyert támogatás KvVM FI által csökkentett összege bruttó 2 790 266 194 Forint

A támogatási szerződés 2010.03.19-én került aláírásra. A Társulást önrész, költség nem terheli.

A projekt tartalma

A „Szegedi Regionális Hulladékkezelési Program, Hulladéklerakók rekultivációja” című KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0012 azonosító számú projekt kivitelezés költségeinek összértéke nettó 1 517 224 502 forint.

A projekt megvalósítása során a térség 26 településén 27 bezárt, már nem működő települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjára kerül sor az alábbi településeken:
Algyő, Ásotthalom, Baks, Balástya, Balotaszállás, Bordány, Csengele, Deszk, Dóc, Domaszék, Forráskút, Kelebia, Kistelek, Kiszombor, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös (régi és új lerakó), Pusztamérges, Pusztaszer, Röszke, Ruzsa, Szatymaz, Tompa, Üllés, Zákányszék, Zsombó.

A projekt megvalósítása az alábbi 4 közbeszerzési eljárás sikeres lebonyolítása után kezdődhetett meg:
1 .Kommunikációs és tájékoztatás (PR)
2. Projektmenedzsment (PIU)
3. Mérnök szervezet
4. Kivitelezés

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás a Kbt.-re, valamint a térségekre való tekintettel három különálló rész-ajánlattétel keretében került meghirdetésre az alábbi felbontásban:
1.rész: Algyő, Bordány, Deszk Forráskút, Kiszombor Röszke, Szatymaz, Üllés, Zsombó
2.rész: Baks, Balástya, Csengele, Dóc Kistelek, Ópusztaszer, Pusztaszer
3.rész: Ásotthalom, Balotaszállás, Domaszék, Kelebia, Mórahalom Öttömös régi és új, Pusztamérges, Ruzsa, Tompa, Zákányszék

A Kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének mind a három rész-ajánlat tekintetében az AS Szeged Konzorcium ajánlata került kihirdetésre. A szerződések (1.rész, 2,rész, 3.rész.) aláírása 2011. április 19-én történt meg.

A rekultiváció megvalósítása és várható hatásai

A rekultiváció a nem megfelelő műszaki védelemmel épített, bezárt hulladéklerakó vagy hulladék elhelyezésére használt terület környezeti veszélyességének csökkentése műszaki védelem utólagos kiépítésével, továbbá utógondozásával.

A lerakók rekultivációja, a felső lezárás kialakítása a hatályos jogszabályban foglaltak szerint történik.

A hulladéktest formázása során alkalmassá kell tenni azt a záróréteg fogadására, hogy a vegetációs réteg megvalósítása után a terület tájképi megjelenése a lehető leggyorsabban közelítse meg a lerakó léte előtti terepadottságokat.

A hulladéklerakó felszínére jutó csapadékvíz lehető leggyorsabb elvezetése érdekében a hulladéklerakó felszínének megfelelő lejtéssel történő kialakítása és a meglévő hulladék átrendezése mellett a hulladék felszínének tömörítését kell elvégezni.

A hulladéklerakó rekultivációját végleges felszíni záróréteg rendszer kialakításával egy, vagy átmeneti felszíni záróréteg kialakításával két ütemben kell elvégezni.
A rekultivált helyszínekre vonatkozóan a környezetvédelmi hatóságok változó időtartamban, 20-30 évre, utógondozási kötelezettséget írhatnak elő, amely során meghatározott tartalmú és gyakoriságú környezeti monitoring tevékenységet, adatszolgáltatást és fenntartási munkákat kell végezni.

A rekultiváció műszaki tartalma a projekt területén

A projekt területén a rekultivációs munkálatok az alábbi egyszerűsített műszaki tartalommal fognak megvalósulni:

a)    Helyben történő rekultiváció
-    hulladék depóniába rendezése, tömörítése
-    rézsűk, valamint a felső szigetelési rétegrend kialakítása (csapadék bejutásának és ezzel a környezetszennyezés, talajvízszennyezés megakadályozása)
-    talajvízfigyelő kutak kialakítása
-    növényzet helyreállítása: füvesítés, véderdő kialakítása

a)    Teljes elszállítással megvalósuló rekultiváció (Baks, Dóc):
-    hulladék rostálása, elszállítása
-    humusz terítés
-    növényzet helyreállítása: füvesítés, véderdő kialakítása.

A települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációjának környezetjavító hatása várható, amiatt hogy:

-    A lerakók talajvízszennyező hatását a rekultiváció során kiépítendő felületi záróréteg és vízelvezetés gyakorlatilag megszünteti, az átszivárgó csapadék által kioldott vízszennyező anyagok nem kerülnek többé a talajvízbe.
-    A korábbi vízszennyeződések kockázata mérséklődik.
-    A rekultiváció végrehajtásával a települési és a természeti környezet tájérték-növekedése várható.

A projektben résztvevő szervezetek

Kedvezményezett: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Projektmendzsment szervezet: Technoplus Környezetvédelmi Technológiai Fejlesztő Kft.
PR és Kommunikáció: Factory Creative Studio Kft. Integrált Kommunikációs Ügynökség
Mérnök szervezet: EUCON Konczorcium (vezető: EUROT Kft.)
Kivitelező: AS Szeged Konzorcium (vezető: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft., tag: SWIETELSKY Magyarország Kft.)

Koordináló, tanácsadó szervezet: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

 

A projekt a kezdetektől, beszámoló 1999-2011
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a 33 konzorciumi település élén 1999-ben sikeresen pályázott uniós forrásokra a térség hulladékgazdálkodási problémáinak megoldása érdekében. A 2000/HU/16/P/PE/005 számú „Szeged Regionális Hulladékgazdálkodási Programja” elnevezésű Kohéziós Alap projekt tartalmazta mindazon korszerű hulladékgazdálkodási technológiai elemeket mely lehetőséget nyújtott térségünk felzárkóztatására.

A projekt az alábbi elemek megvalósítását tartalmazta:
-    meglévő hulladéklerakó telep szigetelése, modernizációja,
-    komposztáló telep létesítése,
-    csurgalékvíz tisztító telep kialakítása,
-    építési és bontási hulladékkezelő telep,
-    kiegészítő létesítmények,
-    72 db hulladékgyűjtő sziget,
-    29 db hulladékgyűjtő udvar,
-    speciális hulladékgyűjtésre alkalmas eszközök, szállítójárművek beszerzése,
-    27 db települési hulladéklerakó rekultivációja.

A projekt elhúzódása és a költségtúllépések miatt a rekultivációs munkálatok megkezdésére valamint elvégzésére nem volt lehetőség. A rekultivációs munkálatok tárgyi projektből kikerülése érdekében megbontási kérelem került benyújtásra a KvVMFI felé.

A megbontási kérelmet a Minisztérium az NFH hozzájárulásával 2006. február 13-án jóváhagyta.

A megbontás után a rekultivációs pályázatot a Kormány által 2008-ban meghirdetett Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) fogadta be.
A projekt finanszírozását az EU és a Magyar kormány vállalta, a Kedvezményezettet egyéni költség nem terheli.

A rekultivációs program alapvető célja a települési szilárd hulladéklerakók felszámolása illetve megfelelő műszaki védelemmel történő ellátása, annak érdekében hogy környezeti kockázatukat a minimálisra csökkentsük.

A kétlépcsős pályázat első fordulójára vonatkozó pályázati dukumentáció 2008.03.27. én került benyújtásra a kvVMFI felé.

2008. április 25-én az elvárásoknak megfelelően megalakult a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás.

A hiánypótlási felhívásokban foglalt kötelezettségek teljesítését követően a pályáztatás első fázisa sikeresen befejeződött, az előkészítésre vonatkozó támogatási szerződés 2008. október 30-án aláírásra került. A projekt bedásának határidelye miatt a Kedvezményezetti szerepet Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat vállalta magára.

A korábbi kedvezményezett felé irányuló minisztériumi elvárásoknak megfelelően a hulladéklerakók a Kedvezményezett, Szeged Megyei Jogú Város tulajdonába kerültek.

A pályázat lebonyolításával párhuzamosan megkezdődött a tárgyi projekt 3 tenderéhez (mérnök, kivitelezési, PR, PIU) kapcsolódó közbeszerzési eljárások, valamint a második fordulós pályázati  anyag összeállítása.

A második fordulós pályázat beadásával egyidőben egy Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányterv (RMT) elkészítése vált szükségessé amely segítségével kíszűrésre kerültek mindazon projektelemek melyek nem élvezhetnek 100 %-ban támogatást.

Sajnálatos módon az új támogatási rendszer igénybevétele valamint a megvalósítás és előkészítés során meghozott Kedvezményezetti döntések miatt új problémák merültek fel:

a, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának 584/2008. (XI.7.) Kgy. sz. határozata alapján a II. fordulós pályázat kedvezményezettjének személye megváltoztatásra kellett, hogy kerüljön.

A pályázó személyének ily módon történő megváltoztatása számos adminisztráció feladat elvégzését tette szükségessé melyek a következőek voltak:

-    II. fordulós pályázati dokumentáció átdolgozása,
-    a lerakók tulajdonjogának rendezése, adás-vételi szerződések megkötése,
-    a meglévő jogerős építési, működési, vízjogi engedélyek módosítása a megváltozott tulajdonviszonyok miatt,
-    PR, Mérnök, Kiviteli tendertervek, ajánlati felhívások átdolgozása, figyelembe véve a Kbt. változásait,
-    A Kedvezményezett személyének megváltozása egy új PIU tender kiírását tett szükségessé.

A kedvezményzetti döntésének megfelelően a pályázat átdolgozásra került, illetve a rekultivációval érintett földterületek 2009 őszével ismételten a települési önkormányzatok tulajdonába kerültek. A tulajdonosváltozás miatti engedélyekben történő változások a vízjogi valamint létesítési rekultivációs engedélyekben maradéktalanul átvezetésre kerültek.

b, A projekt támogatási mértékének megállapításánál és megfelelő műszaki megoldás jóváhagyásánál a minisztérium által 2008 nyarán elfogadott EU támogatási stratégiában foglalt irányelv volt a legmeghatározóbb szempont, mely csak a legköltséghatékonyabb rekultivációs eljárást támogatja.

Az eredeti elképzelések alapján Algyő, Baks, Dóc, Pusztaszer településeken található hulladéklerakó teljes elhordással, míg a fennmaradó 23 hulladéklerakó helyben történő rekultivációval valósult volna meg. A projekt tervezett összköltségvetése elérte a 4,9 milliárd forintot.

A rekultivációs költségek nagy részét a teljes elhordással megvalósítandó rekulivációs munkálatok során képződő ~130 ezer köbméter hulladék elszállításának, valamint ártalmatlanításának költsége tett ki melynek mértéke megközelítette a 2 milliárd forintot.

Áttekintve a jelenleg alkalmazott környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott műszaki megoldásokat, és a szakértők által javasolt költségcsökkentési javaslatokat a projekt műszaki tartalmának megváltoztatása, vagyis Algyő, Baks, Dóc, Pusztaszer és Öttömös „régi” hulladéklerakók helyben történő rekultivációs javaslata mellett döntöttünk.

A műszaki tartalom változáshoz szükséges környezetvédelmi hozzájárulást megkaptuk. A 4 hulladéklerakó telepre vonatkozó engedélyeztetési eljárás lezárult.

2009. június 19-én leadásra került a pályázatra vonatkozó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és a második fordulós pályázat.

Algyő, Baks, Dóc, Pusztaszer, Öttömös „régi” hulladéklerakók vonatkozásában a műszaki dokumentációk átdolgozásával, a lerakók helyben történő rekultivációs tervével a KvVM FI szerinti elvárást miszerint a költségeket megközelítően 50%-al csökkenteni kell elértük. Az eredeti 4,8 milliárdos költségvetést a lerakási és szállítási díjakkal mérsékeltük. A beruházás előirányzott költsége ~2,6 milliárd forintra változott.

Az érvényes rekultivációs engedélyek ellenére a második fordulós pályázat beadását követően a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság a NATURA 2000 által érintett területekre hivatkozva nem járult hozzá a megváltozott műszaki tartalmú dokumentáció jóváhagyásához, Baks és Dóc hulladéklerakók helyben történő rekultivációjához.
A pályázat értékelésének megkezdését követően KNPI II. fokú eljárás keretében megtámadta az érvényes építési rekultivációs határozatokat illetve nem adta meg Dóc esetében a pályázat formai követelményeinek teljesítéseshez elengedhetetlen tulajdonosi hozzájárulási nyilatkozatot.

2009. szept. 23-án Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság hivatalos helyiségében tárgyalásokat kezdeményeztünk (KNPI, ATIKTVF, KvVM FI, SZKNPKFT) mely során az alábbi megállapítások születtek:

- a pályázat visszavonásra kell, hogy kerüljön,
- az új RMT és II. fordulós pályázat valamint az engedélyeztetés költsége a kedvezményezettet terheli,
- az új műszaki tartalomnak megfelelő pályázat a jelenleg érvényes engedélyekkel kerüljön mihamarabb benyújtásra, az új engedélyek hiánypótlás keretein belül kerüljenek pótlásra,
- a baksi és dóci hulladéklerakó rekultivációja teljes elszállítással és rostálással kerüljön megvalósításra.

A minőségbiztosítási eljárás hiánypótlásának első fordulóját követően a pályázat visszavonása került 2009. szeptember 24-én.

A pályázat átdolgozást követően ismételten 2009. október 22. kerül beadásra a KvVM FI felé. A hiánypótlás eljárás szakasza lezárult, eleget tettünk mind a formai mind a tartalmi követelményeknek.

A rekultivációs pályázat támogatásáról szóló döntést 2009. december 23-án kapta meg Társaságunk. A megnyert KvVM FI által csökkentett támogatás összege bruttó 2 790 266 194 Ft

A Támogatási szerződés 2010.03.19.-én került aláírásra.

Kedvezményezettet egyéni költség nem terheli.

A megvalósítás 4 tenderben kerül lebonyolításra

PIU(projektmenedzsment)
PR
Mérnök
Kiviteli

Közbeszerzési tanácsadás
Tartalékkeret

Az értesítésben foglalt megvalósításra vonatkozó támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok megküldésre kerültek a KSZ részére.

A tenderek, az ajánlati dokumentációk valamint ajánlati felhívások elkészültek, jelenleg minőségbiztosítás alatt állnak a KvVM FI-nél.

A megvalósítási fázisban négy tender kerül meghirdetésre a PR, a PIU, a Mérnök, valamint a Kiviteli tender.

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás a Kbt.-re valamint a térségekre való tekintettel három különálló rész ajánlattétel keretében kerül meghirdetésre, melyek a következők:

a, Algyő, Bordány, Deszk Forráskút, Kiszombor Röszke, Szatymaz, Üllés, Zsombó,
b, Baks, Balástya, Csengele, Dóc Kistelek, Ópusztaszer, Pusztaszer,
c, Ásotthalom, Balotaszállás, Domaszék, Kelebia, Mórahalom Öttömös régi és új, Pusztamérges, Ruzsa, Tompa, Zákányszék.

A rekultivációs munkálatok az alábbi egyszerűsített műszaki tartalommal fognak megvalósulni:

a, Helyben történő rekultiváció:

- hulladék depóniába rendezése, tömörítése,
- rézsűk valamint a felső szigetelési rétegrend kialakítása (csapadék bejutásának és ezzel a környezetszennyezés, talajvízszennyezés megakadályozása),
- talajvízfigyelő kutak kialakítása,
- növényzet helyreállítása: füvesítés, véderdő kilakatása.

b, Teljes elszállítással megvalósuló rekultiváció: (Baks, Dóc):

- hulladék rostálása, elszállítása,
- humusz terítés,
- növényzet helyreállítása: füvesítés, véderdő kilakatása.

 

Kiviteli szerződések

 

KEOP_kiviteli_szerzodes1_pdf

KEOP_kiviteli_szerzodes2_pdf

KEOP_kiviteli_szerzodes3_pdf