A weboldal akadálymentes változatához kattintson ide!

A környezet értékes, vigyáznunk kell rá, ugyanakkor elősegíteni, hogy környezetünket fenntartható módon fejlesszük is. A fenntarthatóság azt jelenti, hogy biztosítani tudjuk az emberi szükségleteket a jelenben, miközben képesek vagyunk megőrizni a környezetet és a természeti erőforrásokat a jövendő generációk számára.

Beruházások nélkül nincs fejlődés, ötletek nélkül nincsenek fejlesztések. Hazánk a fejlesztések megvalósításában nem marad magára, az Európai Unió támogatásaival megvalósulhatnak a régóta esedékes környezetvédelmi beruházások.

A megnyíló pályázati lehetőségek elérhetővé teszik a települések számára, hogy megoldják évek óta húzódó környezetvédelmi problémáikat, hogy részesei lehetnek egy folyamatnak, egy körforgásnak, mely nem áll meg, hanem újabb és újabb ötletekkel elérhetővé teszi mindannyiunk álmát: egy egészségesebb, tisztább és biztonságosabb országot.

A környezeti fejlesztéseket biztosító pályázati lehetőségek alapdokumentuma az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), mely stratégiai szinten fogalmazza meg hazánk társadalmi-gazdasági felzárkózásához, illetve a vállalt feladatok betartásához szükséges lépéseket.

Az elméleti, hosszútávú stratégiai dokumentum a Környezet és Energia Operatív Programban (KEOP) kerül részletes kifejtésre.

A KEOP tartalmazza hazánk környezeti állapotának helyzetértékelését, a fejlesztés konkrét irányait, a beruházások szükségességének elemzését és az Európai Unió támogatáspolitikájával kapcsolatos összhangot, koherenciát.

A KEOP célja Magyarország fenntartható fejlődésének elősegítése, az egyes környezeti-, természetvédelmi és vízügyi feladatok megoldása, a természeti erőforrások hatékonyabb, takarékosabb használata. A megfogalmazott fejlesztési irányvonalak követésével mindenki számára biztosítottá válik a tiszta, egészséges környezet.

A KEOP prioritásai:
- egészséges tiszta települések (szennyvíz, hulladék, ivóvíz)
- vizeink jó kezelése (árvízvédelem, vízgazdálkodás, kármentesítés, rekultiváció)
- természeti értékeink jó kezelése
- megújuló energiahordozók növelése
- hatékonyabb energia felhasználás
- fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése
- projekt előkészítés
- technikai segítségnyújtás

A KEOP 2007-ben megjelent pályázata nyújt anyagi támogatást a Települési szilárd – hulladéklerakókat érintő, térségi szintű rekultivációs programjához, mely az Önök települése mellett még 33 települést érint.

A rekultiváció során a felhagyott hulladéklerakó telepeket záróréteggel látjuk el annak érdekében, hogy az esővíz a szennyezőanyagokat ne moshassa a talajba. Az ilyen formában lezárt „hulladékdombokat” növények betelepítésével tájba illesztjük.A felhagyott hulladéklerakók rekultivációja mind közegészségügyi, mind környezetvédelmi szempontból igen fontos.

A későbbi tájékoztatókban kitérünk a rekultiváció folyamataira és ismertetjük előnyeit.

Leave a Comment